БИБЛИОГРАФИЯ

01. Янков Янко,
Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. – С.,
“Янус”,
1993. - 288 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-799-178-7;
02. Янков Янко,
Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 1. – С.,
“Янус”,
1994. - 640 с. (70 х 100/ 16)

ISBN 954-8550-02-4;
03. Янков Янко,
Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 2. – С.,
“Янус”,
1995. - 576 с. (70 х 100/ 16)
ISBN 954-8550-04-0;
04. Янков Янко,
Увод в Психологията на правото. – С.,
“Янус”,
1998. - 322 с. ( 60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-06-7;
05. Янков Янко,
Психология на правото. Том 1. – С.,
“Янус”,
2002. - 517 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-18-0 (Том 1);
06. Янков Янко,
Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 3. Българската държава абдикира в полза на Червената мафия. – С.,
“Янус”,
2002. - 576 с. (70 х 100/ 16)
ISBN 954-8550-07-5 (Том 3);
07. Янков Янко,
Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 4. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С.,
“Янус”,
2003. - 568 с. (70 х 100/ 16)
ISBN 954-8550-09-1 (Том 4);
08. Янков Янко,
Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 5. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С.,
“Янус”,
2003. - 546 с.( 70 х 100/ 16)
ISBN 954-8550-20-2 (Том 5);
09. Янков,
Янко,
Политически и правни учения на Месопотамия. – С.,
“Янус”,
2004. - 147 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-24-5;
10. Янков Янко,
Политически и правни учения на Древен Египет. - София,
“Янус”,
2004. - 94 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-25-3;
11. Янков Янко,
Политически и правни учения на Древен Иран. – С.,
“Янус”,
2004. - 98 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-26-1;
12. Янков Янко,
Политически и правни учения на Юдея. – С.,
“Янус”,
2004. - 126 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-27-х;
13. Янков Янко,
Политически и правни учения на Древен Китай. – С.,
“Янус”,
2004. - 131 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-28-8;
14. Янков Янко,
Политически и правни учения на Древна Индия. – С.,
“Янус”,
2004. - 93 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-29-6;
15. Янков Янко,
Азбучни истини. (Блясъци на остроумието, номинирани със строг тъмничен затвор). - София,
“Янус”,
2004. - 352 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-11-3;
16. Янков Янко,
Евтаназията. (Танатологически аспекти). – С.,
“Янус”,
2004. - 75 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-32-6;
17. Янков Янко,
Смъртното наказание. (Танатологически аспекти). – С.,
“Янус”,
2004. - 134 с. (60 х 84/ 16) ISBN 954-8550-15-6;
18. Янков Янко,
Въведение в Танатологията. (Феноменология на живота и смъртта). – С.,
“Янус”,
2004. - 202 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-21-0;
19. Янков Янко,
Руският тероризъм. – С.,
“Янус”,
2004. - 129 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-33-4;
20. Янков Янко,
Политически и правни учения на Древна Гърция. – С.,
“Янус”,
2004. - 532 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-30-х;
21. Янков Янко,
Политически и правни учения на Древен Рим. – С.,
“Янус”,
2004. - 455 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-31-8;
22. Янков Янко,
Българският тероризъм. – С.,
“Янус”,
2004. - 175 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-34-2;
23. Янков Янко,
Хронология на най-известните терористични актове. – С.,
“Янус”,
2004. - 149 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-35-0;
24. Янков Янко,
Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 6. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – С.,
“Янус”,
2005. - 526 с. (70 х 100/ 16)
ISBN 954-8550-22-9 (Том 6);
25. Янков Янко,
Прогностика. Теоретико-методологически проблеми. (Второ, преработено и допълнено издание). – С.,
“Янус”,
2006. - 443 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-37-7;
26. Янков Янко,
Убийството (Танатологически аспекти). – С.,
“Янус”,
2006. - 142 с. (60 х 84/ 16)
ISBN-10: 954-8550-54-7;
ISBN-13: 978-954-8550-54-3;
27. Янков Янко,
Самоубийството. Танатологически аспекти. – С.,
“Янус”,
2006. - 125 с. (60 х 84/ 16)
ISBN-10: 954-8550-53-9;
ISBN-13: 978-954-8550-53-6;
28. Янков Янко,
Политически и правни учения на Средновековния Ориент. – С.,
“Янус”,
2006. - 149 с. (60 х 84/ 16)
ISBN-10: 954-8550-50-4;
ISBN-13: 978-954-8550-50-5;
29. Янков Янко, Политически и правни учения на Византия. – С., “Янус”, 2006. - 165 с. (60 х 84/ 16)
ISBN-10: 954-8550-49-0;
ISBN-13: 978-954-8550-49-9;
30. Янков Янко,
Политическите убийства. Книга Първа. Кой уби Володя Наков. (Документалистика). – С.,
“Янус”,
2006. - 150 с. (60 х 84/ 16)
ISBN 954-8550-10-5;
31. Янков Янко,
Българският тероризъм. (Второ преработено и допълнено издание). – С.,
“Янус”,
2006. - 225 с. (60 х 84/ 16)
ISBN-10: 954-8550-51-2;
ISBN-13: 978-954-8550-51-2;
32. Янков Янко,
Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика. Книга Първа). – С.,
“Янус”,
2006. - 143 с. (60 х 84/ 16)
ISBN-10: 954-8550-48-2;
ISBN-13: 978-954-8550-48-2;
33. Янков Янко,
Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 1. Древен Изток,
– С.,
“Янус”,
2006. - 486 с. (70 х 100/ 16)
ISBN 954-8550-42-3 (Том 1);
34. Янков Янко,
Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 2. Древна Европа. Гърция – С.,
“Янус”,
2006. - 452 с. (70 х 100/ 16);
ISBN 954-8550-43-1 (Том 2);
35. Янков Янко,
Политически и правни учения. Основни аспекти на политико-правния генезис. Том 3. Древна Европа. Рим – С.,
“Янус”,
2006. - 412 с. (70 х 100/ 16)
ISBN 954-8550-44-Х (Том 3);
36. Янков Янко,
Българският тероризъм. (Трето преработено и допълнено издание). – София.,
Издателска къща “Огледало”,
2006. - 222 с. Формат 60 х 84/ 16);