ПИСМА / 008

 

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       12 март 2006 г.

 

Към:

LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария

 

До Президента на България

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор на България

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            Господин Президент,

            Господин Главен Прокурор,

            Вече в продължение на няколко десетилетия, както при постъпването в длъжност на всеки персонално нов Главен прокурор, така и по време на неговия мандат, безрезултатно се обръщам с искането да бъдат събрани на едно место и подложени на тотална ревизия всичките депозирани от мен писмени искания за разследване на многобройните престъпления, за които прецизно съм дал съответните описания и съм формулирал ясно изразени правнорелевантни искания за наказателно преследване.

            През това време, разбира се, аз никога не съм вярвал, че това би могло да бъде практически реализирано през мандата на съответния Главен прокурор, тъй като винаги съм бил пределно наясно относно обстоятелството, че всеки персонално нов Главен прокурор всъщност е само персонално нов слуга от системата на българския филиал на руската Червена армия и нейния институционален наследник Червената мафия, и че неговата функция е да скрива престъпленията и престъпниците, но и винаги съм вярвал, че единствено възможния за мен начин на политическо, гражданско и юридическо поведение е именно и само този.

            Така, настоящето ми изложение има предназначението за пореден път да отправя искането си, а именно:

            а) да бъде направено така, че всичките мои предоставени в регистратурата на Главния прокурор искания за извършване на съответните разследвания да бъдат събрани на едно место и да бъдат подложени на тотална ревизия;

            б) да бъдат подложени на наказателно преследване не само съответните престъпници, за извършените от тях конкретно посочени от мен престъпления;

            в) но и съответните прокурори, които чрез поведението и служебните си действия и бездействия фактически са действували като съучастници на престъпниците и са обезпечавали тяхната наказателна безотговорност, както и като длъжностни държавни лица по престъпен начин са използували служебното си положение, за да нанесат вреди на едни лица и за да облагодетелствуват други.

12 март 2006 г.                                                                                Янко Н. Янков