ПИСМА / 014

 

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       12 април 2006 г.

 

Към:

LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента на България

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор на България

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

До Софийския градски прокурор

(чрез Районния прокурор С. Димитров, действуващ по пр.преписка № 1036/2006 г.)

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            Ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

            Благодарение на изключително многобройните факти, които българската държавна машина доста отдавна е започнала да ми предоставя, още преди повече от три десетилетия съм започнал да обосновавам тезата, че в България Прокуратурата не само е едно от най-нискойерархичните звена на българския филиал на руската КГБ и Червената мафия (като нейна днешна институционална трансформация), не само че ръководителите на проститутските бардаци стоят много по-високо в тази йерархия, но и че дори проститутките имат много по-висок морал от прокурорите.

            А едно от поредните доказателства за основателността на тази теза е полученото от мен само преди два дни „Постановление за отказ да се образува досъдебно производство”, издадено от Софийския районен прокурор С. Димитров по прокурорска преписка № 1036/2006 г.

            Като само мимоходом обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че в своя шедьовър на най-долнопробно проституско (в полза на мафията) поведение, въпросният районен прокурор въобще не е споменал нито една дума относно моите аргументи, съображения и искания {съдържащи се в изложението ми от 07 март 2006 г., имащо индекс LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г. и Рег. № 1546 от 07.03.2006 г. в регистратурата на Главния прокурор}, в съответствие с изискванията на Закона обжалвам въпросното Постановление пред Софийския градски прокурор и Главния прокурор.

            Във връзка с това само с едно изречение подчертавам, че става въпрос за престъпление, имащо далеч по-широк и по-дълбок обхват, отколкото онова, което Районният прокурор тенденциозно тясно и плиткоумно е визирал, и че моето оплакване е във връзка с това, че извършители на въпросното престъпление са група или групи служители от специалните отдели на МВР, ръководени най-малко от един генерал и изпълняващи строго секретно оперативно мероприятие.

12 април 2006 г.                                                                              Янко Н. Янков