ПИСМА / 015

 

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       14 април 2006 г.

 

Към:

LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента на България

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор на България

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            Ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

            На 30 май 2005 г. изпратих на Пловдивския окръжен прокурор Андрей Атанасов писмо (Виж: с. 499-500 на Том 6 на моята книга „Документ за самоличност. Политическа документалистика”), с което пределно ясно поисках две неща: а) да бъда уведовен за резултатите от прокурорската проверка относно медицинските експерименти със деца до тригодишна възраст; и б) да ми бъде съобщено кога ще бъде удобно да посетя прокуратурата и да се запозная с материалите.

            Във връзка с това получих писмо, имащо дата 01 юли 2005 г. (фотокопие на това писмо е публикувано на с. 502 на Том 6 на моята книга „Документ за самоличност. Политическа документалистика”), с което съм уведомен, че възложената проверка по преписката все още не е приключила, при което не е спомената нито една дума относно второто ми искане.

            По-късно ми се наложи няколкократно да споменавам в различни телевизионни предавания този интересуващ ме драстичен престъпен случай, при което изрично и пределно ясно съм наричал въпросния прокурор престъпник, обвинявайки го в прикриване на извършеното престъпление. Тъй като приемам, че този прокурор вероятно или наистина не знае, или е страхливец и се преструва, че не знае за тези мои изказвания, ползувам случая да документирам писмено твърдението си, че той е престъпник и да го приканя да ме съди, ако счита че не е такъв.

            Все пак, обаче, тъй като моята главна цел е именно да ми бъде дадена възможност да се запозная с материалите, съдържащи се във въпросната преписка, обръщам се към всички вас с искането да упражните своя авторитет и властовите си правомощия, за да мотивирате Пловдивския окръжен прокурор Андрей Атанасов да ме уведоми кога да посетя офиса му, за да се запозная с материалите, съдържащи се във въпросната преписка.

14 април 2006 г.                                                                              Янко Н. Янков