ПИСМА / 016

 

Адрес за кореспонденция:

Янко Янков 

ж. к. “Дианабад”,

Блок 4, етаж 6, ап. 38,

1172 София

***********************************

15 април 2006 г.

 

Към:

LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента на България

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор на България

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

До Министъра на вътрешните работи

ул. “Шести септември” № 29

1000 София  

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

Ваши Превъзходителства,

Ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

Във връзка с това, че в продължение на половин година точно два пъти е било извършвано взломно проникване в дома ми в село Клисурица, област Монтана и са били отнемани дребни и нискостойностни движими вещи, в Районното полицейско управление в град Монтана са били образувани две полицейски производства за издирване на виновниците.

После и двете производства са завършвали с Постановление на районния прокурор Георти Т. Георгиев съответно за прекратяване на полицейското производство и за отказ да се образува наказателно производство, при което изрично е подчертавано, че „въпреки проведените оперативно-издирвателни мероприятия”, „извършителят на деянието не не е бил установен”.

Тъй като още тогава, около половин година преди първия взлом, в медиите бе предприета специална пропагандна офанзива, насочена към формиране и нагнетяване на етническа омраза към циганите; тъй като както първото, така и второто взломно проникване бяха осъществени не в самата къща, вещите в която несъмнено са много по-високостойностни, а в пристройката; тъй като в самата пристройка е имало поне няколко много по-високостойностни вещи, които не са били взети; тъй като сред хората, с които се срещам и разговарям в София се знае, че в къщата ми са монтирани няколко независими една от друга наблюдателни технически системи, и че такива въобще няма в пристройката; тъй като това нещо въобще не се знае и е невъзможно да се знае както от местните цигани (каквито, впрочем, в селото въобще няма и не е имало), така и от който и да е от хората от селото или от съседните села; тъй като както наскоро след първото, така и наскоро след второто събитие лично аз намерих голяма част от въпросните вещи, които бяха разпръснати в почти огромния ми (16 декара) имот; и тъй като има още много „тъй като”, на които тук и сега не желая да се спирам: с настоящите си редове изрично и ясно декларирам:

1) че съм категорично убеден, че тези две акции са дело не на цигани или други бандитствуващи елементи, а именно на специални оперативни мафиотски и държавни групи, дейността на които е обезпечена от централния държавен апарат, включително и от специалните отдели на Министерството на вътрешните работи;

2) че целта на тази две акции е била аз да бъда мотивиран да участвувам в изключително интензивните по онова време (както, впрочем, и днес) медийно-пропагандни и други акции, насочени срещу циганското малцинство в България;

3) че този тип поведение на тези мафиотски, парадържавни и държавни формирования, всъщност, не само ми е много отдавна и много добре познат, но и още преди много тгодини е описан в редица от моите изложения до прокуратурата и другите държавни органи във връзка със специалните оперативни мероприятия, които бяха предприемани срещу родителите ми докато бяха живи и живееха в родоното ми село.

4) че настоявам да бъдат взети необходимите законови и оперативни мерки.

Приложение: копия от Постановление от 14 март 2005 г. и от 26 септември 2005 г., издадени от Районния прокурор в град Монтана.

15 април 2006 г. Янко Н. Янков

 

 

 

 

 

  

 

 

 15 април 2006 г. Янко Н. Янков