ПИСМА / 019

                                                                                   Адрес за кореспонденция:

                                                                                   Янко Янков 

                                                                                   ж. к. “Дианабад”,

                                                                                  Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                                   1172 София

                                                                                   ***********************************

                                                                                  06 май 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.


 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента на България

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор на България

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            Ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

            Вчера, 05 май 2006 г., петък, късно вечерта след 22 часа и 30 минути (т. е. снощи), в т. нар. „дълга, 55-минутна” версия на предаването „Между редовете” на телевизия СКАТ, бе излъчен разговор-интервю на журналиста Георги Ифандиев с г-жа Весела Стоянова, майка на загиналия на 27 май 1998 г. армейски старши сержант Росен Григоров Стоянов от поделение 24 900 Враждебна.

            В контекста на своето изключително логично поднесено изложение на фактите и обстоятелствата г-жа Весела Стоянова обоснова тезата, че:

            1) Като майка е имала възможност да се запознае с и да познава лично както всички колеги на своя син, така и почти всички негови непосредствени и висши началници, и по този начин да добие и да има достатъчно ясна и компетентна предства както за тяхното рутинно войнско ежедневие, така и за редица особени, екстремни и специални ситуации и епизоди от дейността им;

            2) Като парашутен инструктор и военен парашутист Първи клас нейният син е участвувал в обучението и дейността на персонала на специалните части не само на Армията, но и на Министерството на вътрешните работи;

            3) По повод и във връзка с това си участие той е бил станал свидетел на изключително зловещи и жестоки тайни относно множество престъпни дейности, извършвани от тези именно специални части;

            4) В частност, тези специални звена на двете въоръжено-силови министерства поотделно и съвместно са участвували в извършването на поръчкови и политически по своя характер убийства на видни личности, като напр. убийството на военния прокурор Николай Колев и други;

            5) Тези специални военни части не само са извършвали персонална охрана на най-видните босове на мафията, но и са обезпечавали превозването на наркотици и са извършвали множество други подобни дейности в полза на мафията;

            6) Тъй като нейният син в крайна сметка е бил проумял, че дейността, в която участвува не само не е в полза на Родината, а дори е насочена против Нея, и тъй като той е започнал до проявява несъгласие и така да представлява заплаха за престъпната дейност на участниците, и най-вече - за ръководителите и поръчителите на престъпленията, в крайна сметка най-висшето ръководство, включително на ниво министри, е било взело решение да се пристъпи към неговото физическо елиминиране, т. е. убийство;

            7) Това убийство е било планирано и осъществено така, че формално да изглежда като „произшествие” или „нещастен случай” и да дава възможност да бъде интерпретирано и обяснявано като такова;

            8) Проведените във връзка със събитието вътрешно-ведомствени проверки и експертизи са били извършени крайно тенденциозно и едностранчиво, при което са били подбирани и изтъквани само определен брой и вид факти и обстоятелства, и при което категорично не е била давана никаква възможност да бъдат събрани и изтъкнати онези други факти, обстоятелства и аргументи, които именно биха дали съвсем друга картина на истината за събитието;

            9) По същия крайно тенденциозен начин е било осъществено и някакво съдебно разглеждане на случая, при което на родителите не е била дадена никаква реална възможност за адекватно участие в правосъдния процес;

            10) Тъй като тя, като майка, никога не е преставала да търси истината за смъртта на сина си, многократно е била подлагана не само на редица явни и анонимни опити да бъде мотивирана да се откаже от разкриването на истината, но и на редица най-откровени и цинични заплахи за убийство.

            Ваши Превъзходителства,

            Ваши престъпни нискойерерхични слуги на българския мафиотски режим,

            Поне за мен този случай съвсем не е изненада, тъй като изключително отдавна писмено, официално (до съответните дипломатически и държавни институции) и публично (в редица вестници и книги, както и в телевизионни предавания) съм обосновал тезата, че българската държава е само едно от най-нискойерархичните звена на българския филиал на руската Червената мафия, и че ръководителите на бандитските и проститутските вертепи стоят много по-високо в йерархията от ръководителинтте на държавата.

            Тъй като за мен този конкретен случай несъмнено е един от примерите, даващи конкретно потвърждение на тази теза, и тъй като считам, че този конкретен случай представлява изключително брутално посегателство върху моята гражданска и професионална съвест, с настоящите редове се обръщам към всички вас, за да декларирам непримиримата си позиция и изрично и ясно да предявя искането да направите всичко, което е необходимо както за намирането и възтържествуването на истината, така и за наказването на виновниците за множеството престъпления, включително и на ниво генерали и ръководители на специалните служби от Армията и МВР, както и на ниво министри.

06 май 2006 г.                                                                                  Янко Н. Янков