ПИСМА / 022

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       28 май 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

 


 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Министър-Председателя

бул. “Княз Дондуков” № 1

1000 София

 

До Кмета на София

ул. „Московска” № 33

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Преди около един месец в блок 4 на ж. к. „Дианабад” бе проведено т. нар. Общо събрание на собствениците, дневният ред на което бе разгледан под ръководството на избран от Събранието Председател и протоколиран от избран от същото Събрание Протоколчик.

            Впоследствие, в администрацията на кмета на община „Изгрев” е било предоставено нещо, което е имало и продължава да има претенцията да е официален „Протокол” от заседанието на Общото събрание, а върху основата на това „нещокмета Павлин Колев е издал Удостоверение № 229 от 02 май 2006 г. както за легитимността на избора на т. нар. „Домоуправител” или „Председател на Етажната собственост”, така и за легитимността на всички действия, предприемани от това лице върху основата на текста на този т. нар. „Протокол”.

            Освен това специално внимание заслужава и обстоятелството, че същият този кмет предватително и преднамерено е взел всички възможни фактически и абсолютно противозаконни по своя характер мерки да не допусне до текста на този т. нар. „Протокол”абсолютно  никого от заинтересованите и засегнатите лица, като неговата непосредствена цел е да не позволи на никого да установи наличието на престъпните факти и обстоятелства, които се съдържат във въпросният т. нар. „Протокол”.

            Тъй като на мен като собственик на апаратамент в същия блок, и на съпругата ми Елка Янкова, като официално избран Протоколчик, на 08 май т. г. категорично ни бе отказан какъвто и да е достъп до текста на този „Протокол”, на 15 май т. г. аз регистрирах в деловодството на община „Изгрев” официално искане, адресирано до кмета на общината (виж № 94-00-85/15.05.2006 г.).

            Тъй като до днес не съм получил никакъв отговор и тъй като превъзходно зная, че въобще няма да ми бъде даден такъв, с настоящите редове предизвиквам преди всичко Министър-Председателя и Кмета на София, от които искам да се намесят и да разпоредат на кмета на община община „Изгрев” да ми изпрати официален отговор-извинение за неприятностите, които ни е създала ръководената от него общинска администрация, както и да ми изпрати официално заверено копие от въпросния т. нар. „Протокол”.

            Във връзка с това изрично и ясно подчертавам, че тъй като въпросният „Протокол” въобще не е подписан от официално посочения в него Протоколчик, и тъй като в него е записано съдържание, което категорично не отговаря на истината, в случая става въпрос за документно престъпление, извършено от същото това лице, което кмета на общината противозаконно е легитимирал.

            Тъй като, освен това, същият този кмет е организирал и специални обезпечителни мерки както за прикриване на извършеното престъпление, така и за даване възможност за извършване на нови и други престъпления, същият е съучастник в по-широка престъпна мрежа, осъществявана от определени икономически структури на българския мафиотски режим.

            За мен, обаче, е несъмнена и хипотезата, че в случая така посочената престъпна дейност на домоуправителя и на кмета на общината представлява само външно-камуфлажния вид на строго секретно оперативно мероприятие, организароно от генерал Иван Чобанов, който, както е известно, е ръководител на Специална служба при Министерството на вътрешните работи.

            Непосредствената цел на това оперативно мероприятие е да бъде осъществено компроматно замотаване на съпругата ми Елка Янкова в текста на „Протокол”, представляващ документно престъпление, който „Протокол”, освен това, е изходна база и предпоставка за извършването на множество други престъпления, които вече са извършени.

            Крайна цел на това оперативно мероприятие е да бъде осъществено компроматно замотаване на самия мен, което да бъде както отмъщение за моята насочена против Правителството и в частност против Министъра на вътрешните работи юридическа и обществено-политическа дейност, така и да има компроматен характер, обезпечаващ елиминирането ми от това, с което се занимавам.

            С този аспект на проблемата, аз, разбира се, по-късно ще се обърна и към Главния прокурор, пред когото ще направя по-разгърнато и имащо по-специален акцент обосноваване.

            С настоящите редове, обаче, се обръщам изключително към Министър-Председателя и Кмета на София, от които искам да се намесят и да осъществят онези действия, които са в кръга на тяхната компетентност, и с които действия биха могли да демонстрират своята евентуална непринадлежност към въпросното оперативно мероприятие.

28 май 2006 г.                                                                      Янко Н. Янков