ПИСМА / 022

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       05 юни 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

 


 

 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Директора

на Националната разузнавателна служба при Президента

ул. “Хайдушка поляна” № 12

1000 София

 

До Министъра на вътрешните работи

ул. “Шести септември” № 29

1000 София

 

До Министъра на отбраната

(относно архива на РУМНО)

бул. “Васил Левски” № 3

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Както много добре ви е известно, още от есента на 1989 г. (когато излязох от затвора) до днес не съм спирал публично и официално да искам достъп до намиращите се в системата на държавния апарат архивни документи на Държавна сигурност и другите специални служби, както и да настоявам пред Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност за изключително многобройните и зловещи престъпления, извършени от всички лица, които по някакъв начин са били свързани с дейността на тези престъпни организации.

            С настоящите редове предявявам искане за достъп до документацията, свързана с принадлежността към Държавна сигурност и другите специални служби на поименно изброените по-долу членове на Общото събрание на Българската академия на науките, членове на Управителния съвет на БАН и членове на Председателското ръководство на БАН:

            1) Председател на Общото събрание, член от квотата на Института по електрохимия и енергийни системи и член на Разширения състав на Управителния съвет на БАН ст.н.с. I ст. дхн, дтн Здравко Борисов Стойнов;

            2) Зам. Председател на Общото събрание и член от квотата на Института по металознание акад. Янко Боянов Арсов;

            3) Зам. Председател на Общото събрание и член от квотата на Института по физиология чл.-кор. Радомир Георгиев Радомиров;

            4) Секретар на Общото събрание и член от квотата на Института за правни науки ст.н.с. д-р Цветана Николаева Каменова;

 

Институт по математика и информатика

            5) чл.-кор. Стефан Манев Додунеков;

            6) ст.н.с. I ст. дмн Николай Михайлов Янев;

            7) проф. дмн Камен Ганчев Иванов;

 

Институт по механика

            8) ст.н.с. д-р Емил Самуил Маноах;

            9) ст.н.с. I ст. дфн Йордан Георгиев Бранков;

            10) проф. дтн Кольо Минков Петров;

 

Институт по паралелна обработка на информацията

            11) акад. Кирил Любенов Боянов;

            12) ст.н.с. д-р Галя Младенова Ангелова;

 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

            13) чл.-кор. Йордан Николов Стаменов;

            14) ст.н.с. I ст. дфн Иван Данаилов Ванков;

            15) ст.н.с. д-р Кирил Асенов Крежов;

 

Институт по физика на твърдото тяло

            16) акад. Александър Георгиев Петров;

            17) ст.н.с. д-р Димитър Атанасов Димитров;

 

Институт по електроника

            18) ст.н.с. д-р Радомир Златев Еников;

            19) ст.н.с. I ст. дфн Димитър Василев Стоянов;

 

Институт по астрономия

            20) ст.н.с. д-р Кирил Панталеев Панов;

 

ЦЛ по слънчева енергия и нови енергийни източници

            21) ст.н.с. д-р Петко Костадинов Витанов;

 

Институт по оптичен запис и обработка на информацията

            22) ст.н.с. I ст. дфн Венцеслав Христов Съйнов;

 

ЦЛ по приложна физика – Пловдив

            23) ст.н.с. д-р Румен Давидков Каканаков;

 

Институт по обща и неорганична химия

            24) ст.н.с. I ст. дхн Константин Иванов Хаджииванов;

 

Институт по органична химия с Център по фитохимия

            25) ст.н.с. дтн Божидар Петков Чорбанов;

            26) ст.н.с. дхн Владимир Димчев Димитров;

            27) ст.н.с. д-р Йордан Андреев Ценов;

 

Институт по физикохимия

            28) ст.н.с. I ст. дхн Христо Нанев Нанев;

            29) акад. Дочи Русева Ексерова;

 

Институт по катализ

            30) ст.н.с. I ст. дхн Лъчезар Ангелов Петров;

 

Институт по инженерна химия

            31) ст.н.с. I ст. дтн Венко Николаев Бешков;

 

Институт по полимери

            32) ст.н.с. I ст. дхн Кольо Димов Троев;

 

ЦЛ по фотопроцеси

            33) ст.н.с. д-р Атанас Цветанов Буров;

 

 

Институт по молекулярна биология

            34) чл.-кор. Иван Георгиев Иванов;

 

Институет по генетика

            35) ст.н.с. I ст. дбн Костадин Иванов Гечев;

 

Институт по физиология

            36) ст.н.с. I ст. дмн Любомир Николов Казаков;

 

Институт по физиология на растенията

            37) ст.н.с. I ст. дбн Лозанка Петрова Попова;

 

Институт по експериментална морфология и антропология

            38) чл.-кор. Йордан Алексиев Йорданов;

 

Институт по микробиология

            39) чл.-кор. Ангел Симеонов Гълъбов;

            40) ст.н.с. дбн Мария Богомилова Дянкова;

            41) ст.н.с. д-р Златка Милчева Алексиева;

 

Институт по ботаника

            42) ст.н.с. I ст. дбн Димитър Райчев Пеев;

 

Институт по зоология

            43) ст.н.с. I ст. дбн Младен Тасков Живков;

 

Институт за гората

            44) акад. Александър Хараланов Александров;

            45) ст.н.с. I ст. дсн Христо Иванов Цаков;

 

Институт по експериментална патология и паразитология

            46) ст.н.с. д-р Светослав Ксенофонтов Иванов;

 

Институт по биология и имунология на размножаването

            47) ст.н.с. I ст. дбн Райна Иванова Георгиева;

 

Институт по биофизика

            48) ст.н.с. I ст. дбн Андон Радев Косев;

            49) ст.н.с. д-р Десислава Боянова Дуриданова;

 

Национален природонаучен музей

            50) ст.н.с. д-р Петър Кирилов Берон;

 

ЦЛ по биомедицинско инженерство

            51) ст.н.с. д-р Михаил Георгиев Матвеев;

 

ЦЛ по обща екология

            52) ст.н.с. д-р Нешо Хайнрих Чипев; 

Геологически институт

            53) чл.-кор. Иван Стефанов Загорчев;

            54) ст.н.с. I ст. дгн Стефан Боянов Шанов;

            55) ст.н.с. д-р Дончо Ганчев Карастанев;

 

Геофизичен институт

            56) ст.н.с. д-р Николай Георгиев Милошев;

            57) ст.н.с. д-р Ценка Велкова Христова;

 

Географски институт

            58) ст.н.с. д-р Георги Цветков Алексиев;

 

Институт по водни проблеми

            59) ст.н.с. I ст. дтн Оханес Хрант Сантурджян;

 

Институт по океанология - Варна

            60) ст.н.с. д-р Христо Димитров Слабаков;

            61) ст.н.с. I ст. д-р Петко Стоянов Димитров;

 

Национален институт по метеорология и хидрология

            62) ст.н.с. д-р Константин Никифоров Цанков;

            63) ст.н.с. д-р Христомир Тодоров Брънзов;

            64) ст.н.с. д-р Петко Боев Рачев;

 

Институт за космически изследвания

            65) ст.н.с. I ст. д-р Петър Стефанов Гецов;

            66) ст.н.с. д-р Димитър Василев Йорданов;

 

ЦЛ по слънчево-земни въздействия

            67) ст.н.с. д-р Цветан Пантелеев Дачев;

            68) ст.н.с. д-р Ненчо Петков Петков;

 

ЦЛ по висша геодезия

            69) ст.н.с. д-р Димитър Стойнов Димитров;

 

ЦЛ по сеизмична механика и сеизмично инженерство

            70) ст.н.с. д-р Светослав Манолов Симеонов;

 

ЦЛ по минералогия и кристалография

            71) ст.н.с. д-р Никола Генчев Зидаров;

 

Институт по металознание

            72) чл.-кор. Стефан Борисов Воденичаров;

            73) ст.н.с. I ст. дтн Иван Максимов Пършоров;

            74) ст.н.с. I ст. дтн Красимир Русев Ангелов;

 

Институт по компютърни и комуникационни системи

            75) ст.н.с. д-р Божан Жечев Жечев;

 

Институт по информационни технологии

            76) ст.н.с. д-р Васил Стефанов Василев;

            77) ст.н.с. д-р Георги Йорданов Глухчев;

 

Институт по управление и системни изследвания

            78) чл.-кор. Чавдар Станоев Руменин;

            79) ст.н.с. Димчо Иванов Бояджиев;

 

ЦЛ по мехатроника и приборостроене

            80) ст.н.с. д-р Роман Захариев Захариев;

 

ЦЛ по физико-химична механика

            81) ст.н.с. I ст. дтн Георги Захариев Захариев;

 

Институт по хидро и аеродинамика – Варна

            82) ст.н.с. д-р Костадин Йосифов Йосифов;

 

Институт за български език

            83) ст.н.с. I ст. дбн Васил Господинов Райнов;

            84) ст.н.с. д-р Елка Петрова Мирчева;

            85) ст.н.с. д-р Петя Тотева Костадинова;

 

Институт за литература

            86) ст.н.с. д-р Рая Тодорова Кунчева;

            87) ст.н.с. д-р Румяна Иванова Дамянова;

 

Институт по история

            88) чл.-кор. Георги Георгиев Марков;

            89) ст.н.с. д-р Ангел Симеонов Димитров;

 

Институт по тракология

            90) ст.н.с. I ст. дин Кирил Йорданов Йорданов;

 

Археологически и-т с музей

            91) ст.н.с. I ст. дин Васил Атанасов Николов;

            92) ст.н.с. д-р Дочка Иванова Аладжова;

 

Институт по балканистика

            93) ст.н.с. д-р Агоп Гарабед Гарабедян;

 

Етнографски институт с музей

            94) ст.н.с. д-р Еля Александрова Цанева;

 

Институт за изкуствознание

            95) ст.н.с. дизк. Александър Милков Янакиев;

            96) ст.н.с. I ст. дизк. Елена Борисова Тончева;

 

Институт за фолклор

            97) ст.н.с. I ст. дизк. Мила Христова Сантова;

 

Кирило-Методиевски научен център

            98) ст.н.с. д-р Светлина Николова Тодорова;

 

Център по архитектурознание

            99) проф. д-р Константин Николов Бояджиев;

 

Институт по социология

            100) ст.н.с.д-р Велина Михайлова Топалова;

            101) ст.н.с. I ст. дсн Галин Петров Горнев;

 

Институт за правни науки

            102) акад. Ярослав Георгиев Радев;

            103) чл-кор. Александър Янков Димов;

 

Икономически институт

            107) ст.н.с. д-р Митко Атанасов Димитров;

            108) ст.н.с. д-р Матю Вълчев Матев;

 

Институт по психология

            104) ст.н.с. д-р Веселина Антонова Русинова;

 

Център за изследване на населението

            105) доц. д-р Татяна Иванова Коцева;

 

Институт за философски изследвания

            106) чл.-кор. Васил Костадинов Проданов;

            107) ст.н.с. д-р Михаил Ангелов Игов;

 

Център по наукознание и история на науката

            108) ст.н.с. I ст. дфн Костадинка Иванова Симеонова;

 

Управителен съвет на БАН

            109) чл.-кор. Ангел Иванов Балтов, член на ОС от квотата на Института по механика;

            110) акад. Петър Радоев Попиванов, член на ОС от квотата на Института по математика и информатика;

            111) ст.н.с. I ст. дфн Владимир Стефанов Герджиков, член на ОС от квотата на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика;

            112) ст.н.с. д-р Иван Петров Хавезов, член на ОС от квотата на Института по обща и неорганична химия;

            113) чл.- кор. Илия Георгиев Пашев;

            114) ст.н.с. I ст. д-р Димитър Кожухаров;

            115) ст.н.с. д-р Таня Иванова;

            116) ст.н.с. І ст. д-р Николай Попов;

            117) ст.н.с. д-р Димчо Бояджиев;

            118) ст.н.с. д-р Костадин Ганев;

            119) чл.-кор. Емилия Илиева Пернишка;

            120) ст.н.с. д-р Стоянка Бояджиева;

            121) ст.н.с. д-р. Красен Стойчев Стойчев;

            122) ст.н.с. д-р Матю Матев;

 

Разширен състав на Управителния съвет на БАН

            123) Председател на Съюза на учените в България проф. дмн Дамян Дамянов;

            124) Председател на Съвета на ректорите проф. дбн Йорданка Кузманова;

            125) Ректор на СУ “Св. Кл. Охридски”проф. дфн Боян Биолчев;

            126) Председател на Българска стопанска камара Божидар Данев;

            127) Зам. министър на финансите Кирил Ананиев;

 

Председателрското ръководство на БАН

            128) Председател акад. Иван Николов Юхновски, член на ОС от квотата на Института по органична химия с Център по фитохимия;

            129) Зам.-Председател акад. Никола Василев Съботинов, член на ОС от квотата на Института по физика на твърдото тяло;

            130) Зам.-Председател акад. Константин Димитров Косев, член на ОС от квотата на Института по история;

            131) Главен научен секретар ст.н.с. I ст. дбн Наум Асенов Якимов, член на ОС от квотата на Института по физиология;

            132) Научен секретар ст.н.с. д-р Андрей Андреев, от Института по математика и информатика;

            133) Научен секретар ст.н.с. I ст. дтн Иван Недков Иванов, член на ОС от квотата на Института по електроника;

            134) Научен секретар чл.-кор. Александър Крумов Попов, член на ОС от квотата на Института по електрохимия и енергийни системи;

            135) Научен секретар чл.-кор. Стефан Христов Даскалов, член на ОС от квотата на Института по генетика;

            136) Научен секретар ст.н.с. I ст. дфн Димитър Сираков;

            137) Научен секретар ст.н.с. I ст., дтн Стефан Хаджитодоров;

            138) Научен секретар чл.-кор. Атанас Цветанов Атанасов.

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерерхични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Като изрично, ясно и недвусмислено декларирам както личната, така и обществената си заинтересованост от получаването на търсената с настоящето искане информация за посочените лица, категорично заявявам, че по този въпрос ще продължа да търся правата си включително и пред европейските и световните институционални и обществено-политически кръгове.

            Освен това, нека изрично и ясно подчертая, че по-късно ще предявя и искане за достъп до информацията, отнасяща се специално до академиците и член-кореспондентите, които не участвуват в дейността на Общото събрание, но от които зависи вземането на други изключително важни за науката и за обществото решения.

05 юни 2006 г.                                                                                 Янко Н. Янков