ПИСМА / 032

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       31 юли 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

Към рег. № 3124/02.06.2004 г.;

към рег. № 9717/28.06.2006 г. и

към преписка № 30977/06.V.

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

І.

            В продължение на изключително много години съм написал до Главния прокурор множество изложения с пределно ясно формулирано искане да бъде образувано разследване относно смъртта на брат ми Камен Николов Янков, за която смърт изрично и недвусмислено твърдя, че е дело на служители на Държавна сигурност.

            В същите тези искания изрично, ясно и недвусмислено съм формулирал и категоричното си искане да бъде образувано наказателно разследване и на всичките главни прокурори и подчинените на тях прокурори, които са се занимавали с преписките, образувани по тези мои искания, и които прокурори изрично и ясно съм обвинил в извършането на множество деяния, насочени към препятствуване на правосъдието в полза на престъпниците от ДС, при което съм обвинил тези прокурори в съучастничество в убийство и укриване на факта на убийството и на убийците.

            Във връзка с това подчертавам, че на 02 юни 2004 г. съм предоставил на Главния прокурор изложение, съдържащо състояща се от 13 (тринадесет) пункта систематична справка относно предишните ми искания в това отношение (виж вградените тук скенерни копия на два фрагменти от това изложение; пълният текст на това изложение съм публикувал на с. 454-458 от Том 6 на моята книга „Документ за самоличност. Политическа документалистика”).

Фрагмент № 1 

 

 

Фрагмент № 2 

ІІ.

            Във връзка с изложението ми от 28.06.2006 г. получих писмо № 30977/06.V от 20.07.2006 г., подписано от прокурор В. Миков, съдържанието на което има за цел да ме убеди, че никой от прокурорите не може да бъде наказван, тъй като е изтекъл давностният срок за образуване на наказателно разследване.

            Във връзка с това изрично, ясно и категорично настоявам да бъде образувано наказателно разследване и срещу прокурора В. Миков, тъй като и той в случая извършва престъпление, като с противоправната си позиция обезпечава безотговорност както за престъпниците от Държавна сигурност, така и за престъпниците от системата на прокуратурата.

            Преди всичко добре известно е, че давност тече и може да тече само в случаите, когато реално функциониращата правна система има правосъден, а не антиправосъден характер; а в конкретния случай е видно, че правната система е действувала антиправосъдно и в интерес на престъпниците от Държавна сигурност (и от тяхната днешна институционална трансмутация - Червената мафия) не е позволявала започването на правосъдни процедури.

            На второ место давност тече и в случаите, в които заинтересованото (търсещето правосъдие) лице не е проявявало съответния интерес за търсене на провосъдие, а в случая е видно, че по отношение на мен такъв аргумент не може да бъде противопоставен.

            И на трето место, очевидно е, че просто е неприемлив наглият аргумент, който прокурорът В. Миков изтъква в конкретния случай – според него в случая е изтекла давност поради факта, че в определения от закона срок престъпниците-прокурори не са били образували наказателно преследване против самите себе си.

31 юли 2006 г.                                                                                 Янко Н. Янков