ПИСМА / 034

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       02 август 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

 


 

До Директора на „Софийска вода” АД,

Бизнеспарк, сграда 2А, ет. 5,

район “Младост”,

1738 София

към писмото ми с индекс LPC-Embassy-020 и дата 10 май 2006 г.

 

Информационно копие:

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            ваше престъпно „величие” на българския мафиотски режим,

            Като изрично и ясно подчертавам: »че лично до вас съм бил адресирал писмо, имащо дата 10 май 2006 г.; »че това писмо е било изпратено с препоръчана поща; »че съм получил т. нар. „Известие за доставяне” („Обратна разписка”); »че въобще не съм получил никакъв отговор на поставените от мен в това писмо въпроси и искания; »че въпреки пределно ясната ми позиция вашата мафиотска кучка Руска Петрова продължава да поддържа (с писмото си до мен с дата 03.07.2006 г.) позицията, която вие като мафиотски бос въобще не сте променил и очевидно нямате никакво намерение да промените;

            с настоящето си писмо ви декларирам, че:

            1) моята позиция в случая няма абсолютно нищо общо с т. нар. величина на вашите парични претенции към мен, а е израз преди всичко на принципното ми отношение към самата ваша претенция и по-точно - към нейната фактическа и юридическа основателност;

            2) във връзка с това ви изпращам копие (екземпляр) от статията на проф. Емил Маринов, озаглавена „Абсурдната концесия за водата на София”, публикувана във в-к „Сега” от 30 и 31 май 2006 г., както и т. нар. „Декларация на гражданите на София за прекратяване на договора за концесия”, публикувана във в-к „Седмична поща”, брой 289 от 29.07.2006 г.;

            3) изрично, ясно и категорично настоявам да получа отговор на всичките въпроси, които са поставени във въпросните статии и в моето писмо до вас като подчертавам, че ме интересува вашата конкретно и ясно изразена позиция относно фактическата и юридическата основателност на претенцията, която имате;

            4) изрично, ясно и категорично настоявам да озаптите не само мафиотската си кучка, но и себе си.

02 август 2006 г.                                                                            Янко Н. Янков