ПИСМА / 038

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       21 август 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

Към рег. № 12567 / 16.08.2006 г.

 

До Министъра на вътрешните работи

ул. “Шести септември” № 29

1000 София  

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Приложено като вграден скенерен текст предоставям фрагмент от втората част на  моето писмено изразено искане, имащо дата 13 юни 2006 г. и адресирано до Министъра на вътрешните работи.            По същество става въпрос за това, че така посочените съдии принадлежат към съдебните състави, разглеждащи като последна инстанция жалбите, с които гражданите обжалват противозаконните актове на Министъра на вътрешните работи, включително и тези за достъп до архивна документация.

            В контекста на това обстоятелство е очевидно, че ако тези съдии в миналото си са били агенти на Държавна сигурност, то днес те ще са агенти на Мафията по две направления – както директно на нейното ръководство, така и косвено чрез подчинението им на ръководените от Министъра на вътрешните работи днешни тайни служби; и че като такива тези съдии ще издават съдебните си решения съвсем не в интерес на правосъдието, а именно в интерес на Мафията, в интерес на която действува не само Министърът на вътрешните работи, но и целият държавен апарат.

            Впрочем, като професионалист с 35-годишна практика в сферата на политическите и правните науки изразявам категоричното си мнение, че от 1944 г. до днес политическата и правната система в България е такава, че поради конструктивни принципи и съображения е абсолютно невъзможно който и да е да стане съдия (и прокурор), ако преди това не е бил вербуван от Държавна сигурност или от нейната днешна мафиотска трансмутационна система.

            Освен това, както на лично, така и на професионално основание познавам тези съдии още от годините на тяхното студентство; и поради това разполагам с всички необходими ми лично на мен факти и основания да бъда абсолютно убеден, че както лично те, така и някои от членовете на семействата на повечето от тях са ангажирани както с престъпната дейност на Държавна сигурност, така и на сегашната Мафия.

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Пледирам за вашата ангажираност относно това да мотивирате Министъра на вътрешните работи да ми изпрати извиненията си и да удовлетвори предявеното от мен към него искане за достъп до и получаване на информация относно агентурна принадлежност към Държавна сигурност на посочените 8 (осем) съдии от Върховния административен съд.

21 август 2006 г.                                                                            Янко Н. Янков