ПИСМА / 044

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       31 август 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

LPC-Embassy-039/ 22 август 2006 г.

LPC-Embassy-040/ 23 август 2006 г.

LPC-Embassy-041/ 24 август 2006 г.

LPC-Embassy-042/ 25 август 2006 г.

LPC-Embassy-043/ 29 август 2006 г.

LPC-Embassy-044/ 31 август 2006 г.

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

Относно ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОКУШЕНИЕ,

осъщественото върху мен на 29 декември 1995 г.

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            На 29 декември 1995 г. с мен се случи събитие, в резултат на което спешно бях отведен в Катедрата по травматология на Института за бърза медицинска помощПирогов” в София, откъдето по-късно получих т. нар. „Епикриза”, удостоверяваща диагнозата „Фрактура хумери дек. Мултифрагментоза. Контузио торацис дек.”, юридическото наименование на която медицинска диагноза е „средна телесна повреда”.

            Същият ден, на 29 декември 1995 г., дежурният следовател А. Ефтимов е съставил т. нар. „Констативен протокол”, с който е удостоверил осъществяването на т. нар. пътно-транспортно произшествие, при което е пострадал пътуващият в лекия автомобил Янко Николов Янков.

            За сведение тези два документи са публикувани от мен на с. 43 и 44 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.

            Също така за сведение трябва да бъде отбелязано и обстоятелството, че това трагично събитие е било станало в контекста на изключително конфликтната политическа атмосфера, в която лично аз (като лидер на една от основните политически партии, действуващи на политическата сцена) участвувах максимално активно и се намирах в крайно остър конфликт както директно с ръководителите на мафията, така и с подчинените на същата тази мафия управляващи политически партии, така и с институционалния слуга на мафията - правителството.

            Именно поради всичкото това както тогава, така и днес моето еднозначно, изрично и категорично мнение е, че в случая става въпрос за прецизно планирано и осъществено от българския филиал на руската Червена мафия ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ и ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ.

            Тази моя теза съм развил изключително прецизно и пространно в депозираните при Главния прокурор следни изложения:

            1) дата 29 февруари 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван: а) в три части на Бюлетин на БТА. Пресслужба Куриер, брой 46 (1601) от 05 март 1996 г., брой 47 (1602) от 06 март 1996 г. и брой 48 (1603) от 07 март 1996 г.;  б) на с. 63-71 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            2) дата 29 април 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 96 отк Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            3) дата 06 май 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 99-100 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            4) дата 10 май 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван: а) в Бюлетин на БТА. Пресслужба Куриер, брой 80 (1635) от 23 май 1996 г.; б) на с. 100-107 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            5) дата 11 май 1996 г.; текстът на това изложение е публикуван: а) в Бюлетин на БТА. Пресслужба Куриер, брой 81 (1636) от 28 май 1996 г.; б) на с. 108-111 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            6) дата 13 август 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 450-473 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            7) дата 14 август 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 473-476 от Том 3 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            8) дата 05 декември 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 342-355 от Том 4 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            9) дата 06 декември 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 356-358 от Том 4 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            10) дата 10 декември 1998 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 361-365 от Том 4 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            11) дата 06 август 1999 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 61-69 от Том 5 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            12) дата 13 октомври 2001 г.; текстът на това изложение е публикуван на с. 351-359 от Том 5 на моята документална книжна поредица „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Настоявам да бъдат събрани на едно место и комплектовани в една преписка всичкита така посочени по-горе мои изложения във връзка с политическото покушение, осъществено върху мен;

            Настоявам да ми бъде даден най-обстоен отговор на абсолютно всички поставени от мен въпроси и развити правни тези.

31 август 2006 г.                                                                            Янко Н. Янков