ПИСМА / 045

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       25 септември 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

LPC-Embassy-039/ 22 август 2006 г.

LPC-Embassy-040/ 23 август 2006 г.

LPC-Embassy-041/ 24 август 2006 г.

LPC-Embassy-042/ 25 август 2006 г.

LPC-Embassy-043/ 29 август 2006 г.

LPC-Embassy-044/ 31 август 2006 г.

LPC-Embassy-045/ 25 септември 2006 г.

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

І.

            Използувайки личното си познанство с някои от българските граждани с турски имена, с които през 80-те и 90-те години бяхме заедно в комунистическите затвори, от октомври 2005 г. до април 2006 г. организирах система на лични контакти с множество други репресирани от комунистическата власт български граждани, на които не само лично подготвих, но и лично депозирах и регистрирах в канцеларията на Главния прокурор текстовете на исканията за търсене на наказателна отговорност от:

            а) всички висши и обикновени служители на комунистическата българска държава, които лично са участвували в престъпния механизъм, в резултат на който легитимните права на име, презиме и фамилия на съответния жалбоподател (тъжител) и неговите близки са били сменени с други;

            б) всички агенти и офицери на Държавна сигурност, както и всички сътрудници и служители на милицията и армията, които са участвували и са дали своя принос за абсолютно противозаконното третиране и фактическо репресиране на жалбоподателя и неговите близки;

            в) всички следователи, прокурори и съдии, които, действувайки като такива са пренебрегвали фактите и законите и в пълно противоречие с тях са дали своя принос за противозаконното осъждане и задържаве в затворите и концлагерите на жалбоподателя и неговите близки;

            г) всички ангажирани с българската политическа и държавна власт след политическите промени от 1990 г. конкретни лица, които са действували като съучастници на комунистическите престъпници и са използували новите политически и властнически механизми и възможности, за да пречат и да не позволяват да бъде потърсена наказателна отговорност от онези, които са виновни за извършените по отношение на жалбоподателя и неговите близки противозаконни посегателства и репресии.

ІІ.

            Държа изрично и ясно да отбележа, че в текста на всеки жалбоподател (тъжител) изрично и ясно съществува заявлението, че той не търси отмъщение, а търси справедливост; при това длъжен съм изрично и ясно да отбележа и факта, че абсолютно всеки жалбоподател бе напълно искрен в това отношение.

            Длъжен съм, също така, предварително да уточня, че така посочената по-горе дейност съм извършил както в качеството ми на Председател на Съюза на юристите-демократи в България и Председател на Управителния съвет на Базасния институт за проучване и защита на човешките права, така и преди всичко като български гражданин и професор по право, изхождащ от представата за моя граждански и професионален дълг.

ІІІ.

            По същество става въпрос за множество регистрирани в канцеларията на Главния прокурор искания за извършване на разследвания на престъпленията, извършени от служители на българската държава и преди всичко от Държавна сигурност и съдебната и административната система по отношение на т. нар. „български турци, репресирани през 80-те и 90-те години, чиито конкретни имена и регистрационни номера на жалбите им не е необходимо да посочвам тук и сега, тъй като вече съм ги предоставил на редица европейски и международни политически и правозащитни институции и организации.

            Тук и сега поставям въпроса преди всичко за следното:

            1. Съвсем наскоро след регистрацията на исканията за извършване на разследвания на посочените конкретни престъпления, изключително голяма част от жалбоподателите (тъжителите) са били подложени на специални оперативни мероприятия, осъществени съвместно и в пълен синхрон: а) както от вече работещите в структурата на мафията бивши агенти и служители на Държавна сигурност; б) така и от редица функционери на паравоенни и параполитически/националистически партии и организации; в) така и от съответните военни прокурори и следователи, на които формално е било възложено извършването на определени процесуални действия по изясняването на основателността на съответните жалби;

            2. Голяма част от жалбоподателите (включително и тези, които живеят в Турция) са били изрично, ясно и категорично заплашени с убийство както лично на самите тях, така и на членовете на техните семейства, при което им е казано, че това няма да ги постигне само при условие, че изрично оттеглят жалбата си или не протестират срещу съответното Постановление, което ще бъде издадено, и смисълът на което ще бъде, че искането им е неоснователно.

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Настоявам да бъде извършен специален прокурорски контрол върху всичките преписки, образувани през посочения период и съдържащи посочените искания.

25 септември 2006 г.                                                                                 Янко Н. Янков