ПИСМА / 046

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       26 септември 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

LPC-Embassy-039/ 22 август 2006 г.

LPC-Embassy-040/ 23 август 2006 г.

LPC-Embassy-041/ 24 август 2006 г.

LPC-Embassy-042/ 25 август 2006 г.

LPC-Embassy-043/ 29 август 2006 г.

LPC-Embassy-044/ 31 август 2006 г.

LPC-Embassy-045/ 25 септември 2006 г.

LPC-Embassy-046/ 26 септември 2006 г.


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

Към: рег. № 4982/ 08.05.2006 г.;

Следствено дело № 0482-ХІХ/ 1998 г.

по описа на Соф. Военноокръжна прокуратура

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            На 06 май написах и на 08 май 2006 г. депозирах в регистратурата на Главния прокурор изложение с пределно ясно формулирани тези и произтичащи от тях имплицитни, но достатъчно ясни искания, свързани с разследването на смъртта на армейския старши сержант Росен Григоров Стоянов от поделение 24 900 Враждебна.

            После получих писмо, датирано на 29 май 2006 г. и подписано от Софийския военноокръжен прокурор капитан Начев, с което лаконично съм уведомен, че по случая се води следствено дело № 0482-ХІХ/ 1998 г. по описа на същата прокуратура.

            Доколкото все пак ми позволяват скромните знания на професор по право и скромния опит на дългогодишна жертва на българското правосъдие, от въпросното прокурорско писмо узнах, че:

            1) наскоро ще се навършнат ДЕСЕТ години, откакто това следствено дело е образувано;

            2) подписалият писмото военен прокурор няма абсолютно никакво намерение да разпита като свидетел майката на починалия армейския старши сержант Росен Г. Стоянов и да вземе предвид нейната теза, която по същество се свежда до категоричното убеждение, че:

            а) нейният син е бил включен в състава на строго секретно военно формирование, имащо статуса на Специална военна част, намираща се на оперативно подчинение едновременно и на Армията, и на Министерството на вътрешните работи;

            б) под камуфлажното прикритие за „борба срещу тероризма и мафиятатази подчинана на Правителството специална военна част на българската държава всъщност се е занимавала именно с извършването на терористични и мафиотски по своя характер операции, като напр. извършването на поръчкови и политически по своя характер убийства на видни личности, персонална охрана на видни босове на българския филиал на руската мафия, обезпечаване на безпроблемното превозване на наркотици и други подобни дейности;

            в) смъртта на нейния син съвсем не е „нещастен случай”, а е сравнително добре планирано елиминационно и наказателно убийство, имащо за цел да не позволи на армейския старши сержант Росен Г. Стоянов да разкрие пред обществеността същността и характера на дейността, в която той е бил въвлечен с измамна патриотична риторика, която измама той постепенно започнал да проумява и на която фактически започнал да се противопоставя.

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични (държавно-властнически) слуги на българския мафиотски режим,

            Макар че пределно ясно зная, че както Софийската военноокръжна прокуратура, така и Главната прокуратура са само най-нискойерархични звена от структурата на Червената мафия, все пак изрично, ясно и категорично настоявам за най-строго спазване на правото.

            В частност настоявам:

            Първо: в качеството ми на т. нар. представител на обществеността (Председател на Съюза на юристите демократи в България и Председател на Управителния съвет на Базисния институт за проучване и защита на човешките права) спешно да ми бъде дадена възможност лично да се запозная със съдържанието на това мистериозно и водено вече почти десет години следствено дело;

            Второ: да бъде разпитана като свидетел майката на загиналия сержант и да бъдат взети предвид както посочените от нея факти и обстоятелства, така и нейната теза.

26 септември 2006 г.                                                                                 Янко Н. Янков