ПИСМА / 052

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       19 октомври 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

LPC-Embassy-039/ 22 август 2006 г.

LPC-Embassy-040/ 23 август 2006 г.

LPC-Embassy-041/ 24 август 2006 г.

LPC-Embassy-042/ 25 август 2006 г.

LPC-Embassy-043/ 29 август 2006 г.

LPC-Embassy-044/ 31 август 2006 г.

LPC-Embassy-045/ 25 септември 2006 г.

LPC-Embassy-046/ 26 септември 2006 г.

LPC-Embassy-047/ 27 септември 2006 г.

LPC-Embassy-048/ 28 септември 2006 г.

LPC-Embassy-049/ 03 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-050/ 09 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-051/ 18 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-052/ 19 октомври 2006 г.

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

към: № 30977 / 2006.V. от 10.10.2006 г.

на вниманието на зав. отдел „Инспекторат”

прокурор М. Филипова

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

            Преди няколко дни получих писмо, подписано от прокурор М. Филипова, с което е поискано от мен да изпратя документи и допълнителна информация, от която да са видни посочени в четири пунктове факти и обстоятелства, свързани със смъртта на брат ми Камен Янков.

            Длъжен съм да отбележа, че:

            1) отговорът на всичките тези въпроси се съдържа в изключително подробен описателен вид в съответните искания за разследване, които съм подал и регистрирал в канцеларията на Главния прокурор в съответното непосредствено актуално за това време;

            2)  впоследствие многократно съм искал да бъде отговорено на тези искания;

            3) в крайна сметка категорично съм установил, че дадената от мен документация е унищожена от точно определени прокурори, имената на които съм посочил в съответните си изложения до Главния прокурор, и които прокурори изрично и ясно съм обвинил в извършването на множество престъпления, включително и в унищожаването или скриването на посочената документация;

            4) тези мои протестни изложения и нови искания за разследвания са били буквално публикувани в един от бюлетините на Българската телеграфна агенция (специално за този бюлетин по онова време бяха абонирани всички посолства в София и всички световни информационни агенции) и са били коментирани поне в един от най-тиражните български вестници;

            5) копия от тези медийни съобщения и коментари отново са били дадени в регистратурата на Главния прокурор;

            6) впоследствие многократно (включително и през тази година) съм настоявал да бъдат събрани на едно место и в едно обединено дело всичките подадени от мен и регистрирани в Главна прокуратура искания за множество разследвания.

            Целта на това изключително важно искане е:

            а) да не бъде давана формалната възможност на прокурори като М. Филипова, от една страна да представят себе си като „добросъвестни”, а от друга страна, всъщност по този начин да придават характер на първично искане на всяко мое уточнение, и така, по този начин, да създават фалшива документална панорама, при която да представят мен като „недобросъвестен (от гледна точка на времето и давността) стопанин на своите правнорелевантни дела”; и

            б) освен това, за да не бъде давана възможност на престъпниците от Държавна сигурност и от Мафията, които именно са извършители на изключително голямото множество престъпления, които са взаимно свързани в една обща престъпна верига, да се измъкват от отговорност както за всяко отделно описано от мен престъплание, така и конкретно за онова, за което М. Филипова иска да напиша ново описание, което тя после да представи като първично описание и искане, и по отношение на което да се позове или на давност, или нещо друго.

            7) Считам, освен това, че ако сега се съглася със същността на искането на М. Филипова, то с това ще дам възможност (на нея, на Държавна сигурности и на Мафията, на които тя, видно от скритият пласт от същността на нейното писмо до мен, несъмнено служи) да бъде скрит фактът, че прокурорите, чиито имена изрично съм посочил, са извършили престъпления, като са унищожили или скрили съответната документация, която напълно надлежно им е била дадена в съответното напълно актуално време.

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

            Считам, че така направеното и отправено към мен искане на прокурор М. Филопова има скрит престъпен и перверзен характер.

            Отново настоявам:

            ***да бъдат събрани на едно место (в едно общо дело) абсолютно всички мои искания за разследвания; 

            ***да бъдат разследвани причините, поради които досега не ми е отговорено по тях и тези разследвания не са били извършени;

            ***да бъдат разследвани прокурорите, които в интерес на съответните престъпници от Държавна сигурност и от Мафията и в моя вреда, действувайки като съучастници и укриватели на съответните престъпници, са извършили: >унищожаване на документация и доказателства за извършени престъпления; >не са изпълнили задължението си да осъществят съответните предписани от закона действия; >са попречили на справедливостта и правосъдието.

            Аз, несъмнено разполагам с оригиналите на документацията, която прокурор М. Филипова иска от мен, но съвсем не съм ентусиазиран от нейната идея да й предоставя тази документация по начин, по който тя да има възможност да скрие факта, че определени прокурори са престъпници и трябва да бъдат наказани; а от скрития пласт на нейното писмо до мен личи, че тя иска точно това.

19 октомври 2006 г.                                                                       Янко Н. Янков