ПИСМА / 053

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       ***********************************

                                                                       25 октомври 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

LPC-Embassy-039/ 22 август 2006 г.

LPC-Embassy-040/ 23 август 2006 г.

LPC-Embassy-041/ 24 август 2006 г.

LPC-Embassy-042/ 25 август 2006 г.

LPC-Embassy-043/ 29 август 2006 г.

LPC-Embassy-044/ 31 август 2006 г.

LPC-Embassy-045/ 25 септември 2006 г.

LPC-Embassy-046/ 26 септември 2006 г.

LPC-Embassy-047/ 27 септември 2006 г.

LPC-Embassy-048/ 28 септември 2006 г.

LPC-Embassy-049/ 03 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-050/ 09 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-051/ 18 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-052/ 19 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-053/ 25 октомври 2006 г.

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

            С дата 22 юли 1999 г. в регистратурата на Главния прокурор съм депозирал официално писмено искане за разследване на престъпление, извършено от длъжностни лица-служители на МВР, по което мое искане до днес не съм получил абсолютно никакъв отговор; и във връзка с което считам, че е налице свързано с това престъпление, извършено от Главния прокурор и подчинените на него прокурори, които са извършили деяние, изразяващо се в умишлено неизпълнение на служебните си прокурорски задължения, имащо за цел в услуга и в полза на престъпниците да бъдат допълнително увредени моите права и интереси.

            Става въпрос за следното:

            1) На основание мои официални писмени искания от 1998-1999 г. за достъп до архивната документация на Държавна сигурност получих няколко т. нар. „официални отговори”, подписани лично от Председателя на Комисията и Министър на вътрешните работи генерал Богомил Бонев и Секретаря на Комисията полковник Серафим Стойков; в тези официални писма до мен въпросните длъжностни лица изрично са записали, че не разполагат с друга информация, освен тази, която са описали (посочили) в тези си именно официални писма до мен.

            2) Впоследствие, обаче, се оказа, че въпросните официални писма, които тези длъжностни лица са били подписали и изпратили до мен, всъщност представляват документ с невярно съдържание; и че целта на това документно престъпление е била да бъдат скрити от мен доказателствата за престъпленията, които са били извършени от служители на Държавна сигурност по отношение на мен и моите близки.

            Безспорните доказателства за така посоченото документно престъпление се съдържат в официалното писмо, имащо дата 17 май 1999 г., което е било подписаното от Главния секретар на Министерството на вътрешните работи генерал-майор Божидар Попов и е било изпратено в секретната служба на Върховната касационна прокуратура.

            Така, от това писмо става пределно ясно, че в архива на Държавна сигурност се е съдържала и се съдържа информация, която Б. Бонев и С. Стойков умишлено са били скрили от мен.

            По-конкретно става въпрос за това, че в официалните писма до мен въпросните длъжностни лица са били скрили информацията, че на 04 октомври 1985 г. (по времето когато съм се намирал в затвора) е било образувано на мое име строго секретно дело за оперативно наблюдение и разработка, имащо псевдоним „Непокорник” и рег. № 27654; и че това дело е било унищожено през 1990 г., по което време аз вече съм бил широко известен представител на българската опозиция (включително и сенатор – тоест депутат във Великото Народно събрание) и изключително енергично съм настоявал за наказателна отговорност от престъпниците на комунистическия режим.

            3) От въпросните (и от други съпоставителни) документи става ясно, също така, че точно по същото време в Шесто управление на Държавна сигурност е било образувано аналогично строго секретно дело и против моя брат Камен Николов Янков, както и че по отношение и на двамата ни е бил в ход план за физическо унищожение чрез прилагане на медикаментозни средства за въздействие.

            4) От посоченото мое официално писмо е видно, че аз съм бил поискал да бъде извършено наказателно разследване, а от последвалото пълно мълчание на прокуратурата е видно, че съответните прокурори от своя страна са извършили престъпление, като са пренебрегнали моето напълно законосъобразно искане.

За сведение уточнявам, че:  текстът на моето писмо от 22 юли 1999 г., адресирано до Главния прокурор, е публикуван на с. 34-40 от Том 5 на моята документална книжна поредица.

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

            Категорично и ясно настоявам да бъде осъществено разследване на така посочените престъпления, извършени от съответните длъжностни лица на Министерството на вътрешните работи, както и от Главния прокурор и подчинените на него прокурори, на които е била възложена преписката с моето искане за разследване.

25 октомври 2006 г.                                                                       Янко Н. Янков