ПИСМА / 057

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       http://iankov.com

                                                                       iankov.bg@mail.bg

                                                                       ***********************************

                                                                       7 ноември 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

LPC-Embassy-039/ 22 август 2006 г.

LPC-Embassy-040/ 23 август 2006 г.

LPC-Embassy-041/ 24 август 2006 г.

LPC-Embassy-042/ 25 август 2006 г.

LPC-Embassy-043/ 29 август 2006 г.

LPC-Embassy-044/ 31 август 2006 г.

LPC-Embassy-045/ 25 септември 2006 г.

LPC-Embassy-046/ 26 септември 2006 г.

LPC-Embassy-047/ 27 септември 2006 г.

LPC-Embassy-048/ 28 септември 2006 г.

LPC-Embassy-049/ 03 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-050/ 09 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-051/ 18 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-052/ 19 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-053/ 23 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-054/ 26 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-055/ 30 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-056/ 6 ноември 2006 г.

LPC-Embassy-057/ 7 ноември 2006 г.

 

Както този, така и всички предишни и следващи текстове от тази серия можете да прочетете:

а) в интернет на адрес: http://iankov.org;

б) в подготвената за печат книга „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, Том 7.

 

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

До Главния прокурор

бул. “Витоша” № 2

1000 София

 

До Президента

бул. “Княз Дондуков” № 2

1000 София

 

До Председателя на Народното събрание

площад „Народно събрание” № 1

1000 София

 

До Председателя на Министерския съвет

бул. „Княз Дондуков” № 1

1000 София

 

Информационно копие:

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

 

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

            Приложено, непосредствено тук (още в самото начало) като вградено скенерно копие ви представям текста на две мои писма, имащи датите 29 септември 2000 г. и 06 март 2001 г., които писма бяха адресирани до и изпратени на Председателя на Народното събрание, Президента на България и Председателя на Министерския съвет, по които писма досега не съм получил абсолютно никакъв отговор и които съм публикувал на с. 269-274 и с. 310-311 от Том 5 на моята книжна поредица, озаглавена „Документ за самоличност. Политическа документалистика”.  

  

  

 

  

  

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ***

            Ваши Превъзходителства,

            ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

            Тъй като към днешна дата не се е променило към по-добро абсолютно нищо от фактическата обстановка, която тогава ми бе давала основанието да напиша тези две писма, и тъй като на поставените въпроси не съм получил абсолютно никакъв отговор, днес отново поставям на вашето внимание същите аргументи и същите въпроси, и изрично и категорично настоявам да получа вашия отговор.

            Единственото ново нещо днес е това, че писмото ми сега е адресирано и до Главния прокурор, към когото предявявам изричното и категорично искане да образува съответната правна процедура за наказателно преследване на длъжностните държавни лица, които, поне според мен, са виновни за драстичното нарушаване на визираните норми.

7 ноември 2006 г.                                                               Янко Н. Янков