ПИСМА / 060

                                                                       Адрес за кореспонденция:

                                                                       Янко Янков 

                                                                       ж. к. “Дианабад”,

                                                                       Блок 4, етаж 6, ап. 38,

                                                                       1172 София

                                                                       http://iankov.com

                                                                       iankov.bg@mail.bg

                                                                       ***********************************

                                                                       10 ноември 2006 г.

 

Към:


LPC-Embassy-001/ 29 септември 2005 г.

LPC-Embassy-002/ 30 септември 2005 г.

LPC-Embassy-003/ 10 октомври 2005 г.

LPC-Embassy-004/ 06 декември 2005 г.

LPC-Embassy-005/ 07 декември 2005 г.

LPC-Embassy-006/ 19 декември 2005 г.

LPC-Embassy-007/ 07 март 2006 г.

LPC-Embassy-008/ 12 март 2006 г.

LPC-Embassy-009/ 13 март 2006 г.

LPC-Embassy-010/ 23 март 2006 г.

LPC-Embassy-011/ 27 март 2006 г.

LPC-Embassy-012/ 03 април 2006 г.

LPC-Embassy-013/ 05 април 2006 г.

LPC-Embassy-014/ 12 април 2006 г.

LPC-Embassy-015/ 14 април 2006 г.

LPC-Embassy-016/ 15 април 2006 г.

LPC-Embassy-017/ 26 април 2006 г.

LPC-Embassy-018/ 27 април 2006 г.

LPC-Embassy-019/ 06 май 2006 г.

LPC-Embassy-020/ 10 май 2006 г.

LPC-Embassy-021/ 12 май 2006 г.

LPC-Embassy-022/ 27 май 2006 г.

LPC-Embassy-023/ 28 май 2006 г.

LPC-Embassy-024/ 31 май 2006 г.

LPC-Embassy-025/ 05 юни 2006 г.

LPC-Embassy-026/ 12 юни 2006 г.

LPC-Embassy-027/ 15 юни 2006 г.

LPC-Embassy-028/ 28 юни 2006 г.

LPC-Embassy-029/ 29 юни 2006 г.

LPC-Embassy-030/ 30 юни 2006 г.

LPC-Embassy-031/ 24 юли 2006 г.

LPC-Embassy-032/ 31 юли 2006 г.

LPC-Embassy-033/ 01 август 2006 г.

LPC-Embassy-034/ 02 август 2006 г.

LPC-Embassy-035/ 14 август 2006 г.

LPC-Embassy-036/ 15 август 2006 г.

LPC-Embassy-037/ 16 август 2006 г.

LPC-Embassy-038/ 21 август 2006 г.

LPC-Embassy-039/ 22 август 2006 г.

LPC-Embassy-040/ 23 август 2006 г.

LPC-Embassy-041/ 24 август 2006 г.

LPC-Embassy-042/ 25 август 2006 г.

LPC-Embassy-043/ 29 август 2006 г.

LPC-Embassy-044/ 31 август 2006 г.

LPC-Embassy-045/ 25 септември 2006 г.

LPC-Embassy-046/ 26 септември 2006 г.

LPC-Embassy-047/ 27 септември 2006 г.

LPC-Embassy-048/ 28 септември 2006 г.

LPC-Embassy-049/ 03 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-050/ 09 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-051/ 18 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-052/ 19 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-053/ 23 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-054/ 26 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-055/ 30 октомври 2006 г.

LPC-Embassy-056/ 06 ноември 2006 г.

LPC-Embassy-057/ 07 ноември 2006 г.

LPC-Embassy-058/ 08 ноември 2006 г.

LPC-Embassy-059/ 09 ноември 2006 г.

LPC-Embassy-060/ 10 ноември 2006 г.

 

 

Както този, така и всички предишни текстове от тази серия можете да прочетете:

а) в интернет на адрес: http://iankov.com;

б) в подготвената за печат книга „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, Том 7. „Заключителни писма до Мафията”.

 


 

До техни Превъзходителства Посланиците,

акредитирани в България от държавите-членове

на Европейския съюз,

Европейската комисия на ЕС, САЩ и Швейцария 

 

            Ваши Превъзходителства,

            Приложено представям ви екземпляр от книгата на Николай Михайлов, озаглавена „Янко Янков. Биобиблиография”, издадена на английски, френски, немски и български езици.

            Приложено, представям ви, също така и електронен запис на:

            1) Посочените по-горе писма, имащи индекс и дата от LPC-Embassy-001/29 септември 2005 г. до LPC-Embassy-060/10 ноември 2006 г., при което ви уведомявам, че текстовете на същите тези писма са публикувани в ИНТЕРНЕТ на адрес: http://iankov.com, както и че са подготвени за отпечатване като Том 7 на моята книжна поредица, озаглавена „Документ за самоличност. Политическа документалистика” с поздаглавие „Заключителни писма до Мафията”;

            2) Томове 3, 4, 5 и 6 на моята книжна поредица, озаглавена „Документ за самоличност. Политическа документалистика”;

            3) книгите ми:

            а)Българският тероризъм”, второ, преработено и допълнено издание;

            б)Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ, (Политическа документалистика)”, Книга Първа;

            в)Политическите убийства, Кн. І. Кой уби Володя Наков”.

            Пожелавам ви приятно и със спокойна съвест пребиваване в българската държава, за която нормалните хора знаят, че е само едно от най-нискойерархичните звена на Червената мафия.

            Позволявам си да изразя учудването си, че когато говорите за българските така наречени „държавници”, вие, изхождайки от представата за самите себе си, ги наричате „нашите демократични партньори”; и че умело се преструвате, че незнаете, че когато говорят за вас, същите тези български „държавници”, изхождайки от ясната представа за самите себе си, с ехидна откровеност ви наричат „нашите мафиотски партньори”.

10 ноември 2006 г.                                                             Янко Н. Янков